Viktor Vassiljev Karli Saul

Haigekassa nõukogu pädevuses ei ole kunagi olnud hangete läbiviimine. Ravi rahastamise lepingute sõlmimine, sealhulgas sellele eelnevate konkursside ja hangete läbiviimine on haigekassa juhatuse pädevuses.

Haigekassa nõukogu ei ole hangetega seotud muul viisil, kui ainult läbi selle, et nõukogu kinnitab hindamise alused.

Artiklis viidatud hanke alused kinnitati haigekassa nõukogus 22. oktoobril 2010.

Nõukogu protokoll näitab, et Viktor Vassiljev ei osalenud sellel nõukogu koosolekul.

Ekspress kirjutas täna, et Viktor Vassiljevi ning tema naise tervishoiu valdkonna ettevõttel on viimastel aastatel läinud märkimisväärselt hästi. Silma paistavad ka hankevõidud asutustest, millega nad ka muudes rollides kokku puutuvad.

Vassiljev ütles Ekspressile, et ei ole huvide konflikti olukorras otsuseid langetanud.