Foto: Shutterstock

Emaspäeva õhtul, 30. märtsil kell 20.35 saatis Sotsiaalkindlustusamet (SKA) kõigile hooldekodudele uued karmid reeglid koroonaviirusega võitlemiseks.

SKA selgituse kohaselt on täiendavate nõuete järgimine “viiruse levimise tõkestamiseks kriitiliselt oluline.”

Terviseameti poolt koostatud juhis näeb ette koroonaviiruse COVID-19 kahtluse puhul järgmisi abinõusid.
- Testitakse eeskätt ägedate respiratoorsete haiguste sümptomitega (palavik, kuiv köha, hingamisraskused jm) hooldekodu elanikke ja töötajaid, kellel otsene kokkupuude klientidega.

- Kõik hooldekodu elanikud ja töötajad jagatakse kahte rühma.

- Rühma PUHAS moodustavad terved ja negatiivse koroonatestiga inimesed.

- Rühma COVID moodustavad koroonaviiruse sümptomitega või positiivse testi andnud elanikud ja personal, kes ei vaja haiglasse viimist. Sinna kuuluvad ka need inimesed, kes on viirusest terveks saanud.

- Tungiva soovitusena tuleb lähtudes hooldekodu tüübist isoleerida terve osakond või korrus.

- Nakatunud elanikku peaks võimaluse korral hooldama ainult üks hooldaja, kes kannab kaitsevarustust.

- Nakatunud elanikule tuleks panna tuppa võimaluse korral teler või raadio, et tal "oleks võimalik oma aega sisustada".

- COVID rühma toitlustamine korraldatakse ainult tubades.

- Hooldekodu töötajaid ei tohi vahetada PUHTA ja COVID osakonna vahel kuni viimase koroonatõbise paranemiseni.

- Nakkuse leviku vältimiseks ei tohi hooldekodu personal käi tööl üheski teises asutuses.

- Kui hooldekodul tekib personalist puudus, siis tuleb võtta tööle ainult negatiivse testitulemusega inimesi.

- Hooldekodudes tuleb viia sisse igapäevane tervisekontroll kohustusliku kehatemperatuuri mõõtmisega. Kui võimalik, siis tuleb vältida tavalisi kraadiklaase ja kasutada kontaktivabasid kehatermomeetreid. Kõik tulemused tuleb panna kirja andmebaasi või raamatusse.

- Hooldekodude elanike liikumine tubade ja osakondade vahel on keelatud.

- Kõik ühistegevused hooldekodus tuleb jätta ära.

- Psühhiaatriliste diagnoosidega elanikke isoleerides tuleb tagada hooldekodus üldine ohutus.

Loe terviseameti detailset juhist siit.