Shutterstock

Selle küsimuse esitasid USA teadlased, kes tegid vastuse saamiseks kaks katset. Esimeses katses jagati ligi 250 inimest kahte gruppi. Esimene grupp vaatas nelja pilti argielust, teisel grupil oli samadele fotodele lisatud kangelastega seotud logo või pilt.

Siis täitsid osalejad kirjalikke teste selle kohta, kuivõrd abivalmid nad on. Selgus, et need, kes nägid fotodel viiteid Supermani või Spidermani kohta, olid kirjaliku testi põhjal rohkem valmis ka ühiskondlikult abivalmimad olema.

Teises, kontrollkatses osales 123 inimest. Osale grupist näidati seinal Supermani plakatit ja teistele neutraalset pilti jalgrattast. Osalejad täitsid ka testid abivalmiduse ja altruismi kohta. Siis küsiti, kas inimesed oleks nõus teadlasi veel ühes katses aitama. See oli võrdlemisi tüütu: tuli kirjeldada geomeetrilisi objekte.

Selgus, et peaaegu kõik Supermani pilti vaadanud olid valmis teadlasi aitama. Teises grupis oli abivalmeid vähem.

Kangelased on ühiskonnas moraalsuse etalonid, kelle järgi tahaks inimesed ilmselt endagi vooruslikkust parandada, tõlgendasid teadlased.