Andres Putting

Hvostov arvustas ajakirja 2018. aasta 10. numbris Rutt Hinrikuse ja Tiina Ann Kirsi koostatud kaheköitelist teost „Minu elu ja armastus. Eesti rahva elulood“ ja tõdes muuhulgas: „Minu valduses olevad „Eesti rahva elulugude” köited on täis servadele tehtud küsi- ja hüüumärke nendes kohtades, kus ma lugejana ei suuda memuaristide mälestusi võtta millegi muu kui fantaasiana või dementse hallutsinatsioonina.“