AASTA ARMUAEGA: Oliver Kobing jääb vabadusse, otsustas kohus. Andres Putting

Harju Maakohtu kohtunik otsustas täna, et ei saada Kobingut vangi ning pikendab Kobingu kriminaalhoolduse katseaega ühe aasta võrra. See tähendab, et Kobing peab tänavu 24.oktoobriks maksma kannatanutele mittevaralised kahjunõuded.

Kohtusse pöördus Oliver Kobingu kriminaalhooldaja, et pöörata täitmisele Oliver Kobingule kohtuotsusega mõistetud ärakandmata karistus. Kobing, kes tollal kandis veel eesnime Gregor, põhjustas 16.mail 2015.aastal Tallinnas Stockmanni lähistel 13 kannatanuga avarii. Kohus karistas Kobingut 2aasta ja 8 kuulise vanglakaristusega, millest pool aastat istus Kobing reaalselt vangis. Ülejäänud aja sai Kobing tingimisi, kusjuures ühe tingimusena pidi Kobing kolme aasta jooksul hüvitama neljale kõige raskemalt viga saanud kannatanule mittevaralise kahju, kokku 45 000 eurot.

Kobing maksis igale kannatanule vaid 50 euro. Kriminaalhooldajal ei jäänud muud üle, kui kohtule tingimuste mitte täitmisest teada anda.

Kohus leidis, et kogu kriminaalhoolduse kestel on Kobing täitnud kõiki käitumiskontrolli põhinõudeid ja teisi lisakohustusi, ainsa kohustusena ongi hüvitamata kannatanutele mittevaraline kahju. Kohtus selgitas Kobing, et ta pole saanud maksta, sest pole leidnud tööd. Mullu sügisel alustas Kobing õpinguid ülikoolis.

Samuti pidas kohus heaks märgiks, et kogu kolm aastat kestnud kriminaalhoolduse ajal ei ole Kobingul olnud ühtegi uut väärteo- ega kriminaalmenetlust. “Eeltoodust võib järeldada, et kriminaalhooldus on vähemalt osaliselt oma eesmärgi täitnud,” leidis kohus.

Samuti leidis kohus, et karistuse täitmisele pööramine on viimane äärmuslik meede. "See tuleb kohaldamisele siis, kui kõik asjaolud osutavad sellele, et isik ei saa jätkata kriminaalhooldusega oma süsteemse pahatahtliku käitumise tõttu ja ei esine ühtegi positiivset asjaolu."

Kohtu määruse peale võib 15päeva jooksul kaebusmääruse esitada.