Madis Veltman

Vooglaiu sõnul põhjendas kohus keeldumist väitega, et otsus on kõrgema astme kohtu poolt tühistatud ega kuulu seetõttu avalikustamisele.

Nimelt keeldus Tallinna halduskohus 2016. aastal kandmast Eesti rahvastikuregistrisse Rootsis sõlmitud meestevahelist abielu. Tallinna ringkonnakohus aga pidas õigeks abielu tunnistada ning vastav otsus on jõustunud.

Vooglaid vajas esimese astme kohtuotsust, sest kirjutas homoabielude kohtulikust tunnistamisest analüüsi Tartu ülikooli õigusteaduskonna ajakirjale Juridica.

Artikkel „Kohtulik aktivism abielu mõiste moonutamisel“ ilmus Juridica käesoleva aasta esimeses numbris. Vooglaid imestab seal, „kuidas peaks toimuma informeeritud akadeemiline arutelu kohtuotsuste üle, kui kohtud ei anna võimalust otsustega tutvumiseks“.

Juridica toimetuse teatel on kohtulahendi väljanõudmisest saanud omaette kohtuvaidlus.