„Teen seda sellepärast, et mulle tundub, et oma senistes avalikes väljaütlemistes ei ole te olnud päris siirad. Ma ei pea mitte niivõrd silmas seda, mida te öelnud olete, kuivõrd seda, mida ütlemata jätnud,” kirjutab Kurm oponentidele saadetud kirjas.

Kurm teeb ettepaneku ise debati esimese väite juba peatselt välja käia ning ootab seejärel kolmelt oponendilt nende arvamust ja viiteid, millele argumendid toetavad.

Näiteks toob ta lõigu Priit Männiku arvamusest, mis kõlas ERRi artiklis ning kus Männik viitab, et õnnetusest pääsenud ei ole kirjeldanud, et nad oleks kuulnud või tajunud, et löögid oleks tulnud laeva küljelt. Kurm toob seepeale välja 32 tunnistaja ütlused, kus kirjeldatakse, kuidas nad laevaõnnetuse algust mäletavad.

Avaldame Margus Kurmi loal tema kirja täies pikkuses.