TÖÖVERSIOON: Sellisel kujul pidi Margus Linnamäe artikkel ilmuma 30. jaanuaril.

Arvamusloona kujundatud materjal pidi minema 30. jaanuari lehte, kuid võeti sealt viimasel hetkel maha. Järgmisel päeval ilmus see hoopis uudisteküljel kui Kalev Korvi tehtud intervjuu.

Arvamusloo tekst, mille autoriks on märgitud Linnamäe, erineb Korvi kirjutisest põhiliselt vaid kirjavahemärkide poolest. Miks see hiljem nimetati intervjuuks, oskab ehk seletada vaid Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud, Postimehes vanemtoimetajana töötav Priit Pullerits.

Muidu aupaklikult ümber kirjutatud tekstist on välja jäetud vaid üks lõik: „Nii poliitikud, ametnikud kui ka firmajuhid on kõik võimupositsioonil inimesed. Ideaalis ei teosta nad küll mitte oma isikliku võimu, vaid nende institutsioonide võimu, mida esindavad. Selline võim on ka peatoimetajal. Tal peab olema usk selle institutsiooni jõusse ja mõjuvõimu, mida ta esindab ning mille kaudu kõneleb.“

Postimehe vastne peatoimetaja Mart Raudsaar selgitas toimetusele saadetud kirjas paari päeva eest, et tema oli kogu protsessi juures. Millise protsessi? Kas selle, kus Linnamäe arvamusartiklit kirjutas? Või selle, kus Korv selle põhjal oma intervjuu koostas?

Sahistatakse, et tekst hõljus pikalt eri toimetuste vahel ja otsis endale vormi kõrval ka autorit.