Aldo Luud

Töövaidluskomisjon kuulutas sügisel raamatukogu juhi kohalt lahkuma sunnitud Halliku ametist vabastamise tühiseks ja mõistis ülikoolilt Halliku kasuks välja enam kui 100 000 euro suuruse hüvitise. Veidi enne jõulupühi esitas Tartu ülikool Tartu maakohtule avalduse Halliku juhtum hagimenetluse korras läbi vaadata. See tähendab, et Hallik on kohtus hageja ja ülikool kostja rollis. Samad argumendid, mis esitati töövaidluskomisjonis, taasesitatakse nüüd kohtus, kes saab otsustada, kas Halliku ametist vabastamine oli õiguspärane või mitte.