Rahandusminister Martin Helme sõlmis 27. juunil lepingu USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP Eesti riigile lobiteenuse osutamiseks (siinsetes pankades toimunud rahvusvahelise rahapesuga seotud uurimises ning võimaliku pankadele USA poolt kehtestatud trahviraha jagamises).

Helme on korduvalt avalikult rõhutanud, et Välisministeeriumist saadud hinnang USA advokaadibüroodele ei pakkunud selget soovitust Louis Freeh’ bürooga koostööd mitte teha.

Tegelikkus on siiski taaskord Helme esitletust mõnevõrra erinev. 

Avalehele
560 Kommentaari
Loe veel: