Andres Putting

Ka ühingu veebikülg kloogametsalageraievastu.blogspot.com väidab, et „samas metsas tapeti 2 mm ajal 1944 Klooga Surmalaagris ca. 2000 juuti. Nad grilliti peale tapmist ka ära.“

Õigekeelsussõnaraamatu kohaselt tähendab grillimine röstimist, kuivalt kuumutamist ja pruunistamist (eriti liha puhul).

Saksa okupatsioonivõimud tapsid Kloogal asunud koonduslaagris 1944. aasta sügisel 1500–2000 juuti. Neist paljude laibad olid põletatud tuleriitadel, kuid mitte grillimise eesmärgil, vaid surnukehade hävitamiseks.

Salmin saatis kirja laiali põhjusel, et RMK kavatsevat endise koonduslaagri lähedal harvesteridega maha võtta 10–20 hektarit metsa ning istutada nende asemele noored männid. Naise väitel pole need tavalised männid, vaid über-männid.