TÜLIÕUN: Harku vald plaanib sügisest põhikooli viimased kolm klassi kolida Meriküla kompleksi. Majad on küll ilusad, aga jalgsi raskesti ligipääsetavad. Seetõttu protestivad lapsevanemad vallavalitsuse otsuse vastu. Ilmar Saabas

Harku vallavalitsus väidab eilses Ekspressi loos, et 9-klassilist Muraste kooli ning kooli tegutsemist praeguses koolihoones soovib väike huvigrupp. Reaalselt soovisid kooli kasvamist 95% lapsevanematest (küsitlus enne kooli laienemisprotsessi algust). 7. ja 8. klasside 2020/2021 õppeaastal Murastes jätkamist toetas oma allkirjaga 1118 inimest, võib-olla tõesti pole mõned neist Harku valda sisse kirjutatud, kuid eks nende hulgas on ka neid, kes on mujale sisse kirjutatud, et tagada lapsele mõistlik koolikoht.

Samuti osales jaanuaris ligi 300 lapsevanemat selleteemalisel koosolekul, kus väga selgelt oldi Merikülas kooli avamise vastu (koosoleku protokoll). Meriküla Õppekompleksis asuvasse kooli soovis õppima asuda seitse last, ka nende hulgas oli ilmselt mitmeid, kes soovinuks jätkata Murastes, aga Tabasalu ja Meriküla vahel valides otsustasid nad nii. See koolitee ei sobi, seda on selgitanud nii Maanteeamet, kui ka veelkord kinnitanud nende tellitud eksperthinnang (alates lk 8, „Liikluskorralduslik olukord“).

Loe ka: „Harku valla õpilaste uus võimalik koolitee: läbi tihniku ja üle muda. „Ei kujuta ette, et seda iga päev peaks läbima““.

Valdav enamus vanematest ei saa aru valla käitumisest ning Merikülla õppima soovijate arv on olematu. Minu hinnangul on tegu nii suure konfliktiga Harku vallas, et see pöörab pea peale Harku valla juhtimise pärast 2021. aasta kohalikke valimisi, kuid kahjuks ei päästa see sellel sügisel ohtlikule kooliteele sattuvaid lapsi.

Lahkuva koolijuhi mustamisega näitab vallavalitsus ka vaid enda madalat taset. Priit Jõe ei lahku mitte probleemide vältimiseks, vaid seetõttu, et ta näeb koolil võimalust paremini nii edasi minna (Priit Jõe selgitused lahkumisele). Priidule tegi vallavanem 18. juuni kohtumisel selgeks, et „valel pool rindejoont“ oleva koolijuhiga koostöövõimalust ta ei näe. Ka kooli personal on selgelt aru saanud, et siin ei ole tegemist millegi muuga kui lihtlabase kiusamisega ning õpetajad on selle ka avalikus pöördumises välja toonud. Meie vallavanemal on kombeks käituda puberteedieas kiusliku koolipoisina, kes meie koolis suudetaks õigele rajale juhtida, kuid kui tegemist on vallajuhiga, siis meie kogukonna käed seni kahjuks sinnani ei ulatu. Saan aru, et minu esitatud hinnang on karm, aga ei oska teisiti kirjeldada vallajuhti, kes kiusab töötajaid ja teeb mures lapsevanematest paroodiavideoid.

Vallavalitsuse väide, et õpe toimuks järgmisel õppeaastal õhtuses vahetuses, kehalise kasvatuse tunnid toimuksid koridoris, ei oleks raamatukogu jne, on lihtsalt lausvale. Koolijuht on eelnevat korduvalt selgitanud, kuidas kool õppeaastal 2020/2021 praeguses hoones hakkama saaks, aga seda lihtsalt ei soovita kuulda. Koolis oleks õpilase kohta sama palju ruumi kui valla hallatavas Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja kitsamates oludes oleks olnud võimalik hakkama saada, aga vallavalitsus ajab oma jonni, sest tühi Meriküla hoone on vallavanemale häbiplekk. Kui hoone üle võeti, siis kuulutas kaitseliitlasest vallavanem Erik Sandla, et sinna asub Kaitseliit, kompleksi juhtima võeti Kaitseliidu juhi abikaasa, kuid Kaitseliidu juhi vahetumisel läks plaan lörri. Nüüd on tühjale hoonele vaja iga hinna eest rakendust, seega kõlbab ohtu seada isegi laste turvalisus.

Vallavalitsus väidab ka, et kõik ligipääsud saavad loodud, nad kinnitasid ajakirjanikule, et neil ei ole takistusi ohtliku trepi asemele lifti ja ohutu trepi rajamiseks, aga ka see väide on kaugel tõest. On äärmiselt vähetõenäoline, et Keskkonnaamet sellist ehitist lubada saab ja Keskkonnaamet on sellele ka tähelepanu juhtinud. Fakt on see, et 1. septembril on ainuke viis kooli pääseda bussidega ning ka selles osas ei ole veel lepinguid sõlmitud ja graafikuid avaldatud, kuigi kooli alguseni on jäänud vähem kui kuu.

Korrektne vallavalitsus teeb kõigepealt kodutöö, kooskõlastab siis tegevused huvigruppidega, rajab vajaliku taristu ning siis avab kooli uues asukohas, aga meie vallas käib kõik tagurpidi ja teisiti arvajaid kiusatakse ning mõnitatakse. Selline ei saa olla 21. sajandi omavalitsuse juhtimine.

Hea vallavanem, ootame, et paluksid avalikult vabandust Sinu ja Sinu meeskonna tegevuse pärast ning sellega koos oleks mõistlik esitada ka tagasiastumispalve.