Teet Malsroos

Jebnouni määrati Viru Vanglas koristajaks 2017. aasta juulis. Kevadel 2018 soovis mees lõpetada või peatada töölepingu ramadaani lõpuni või uue töö leidmiseni. Tuneeslane märkis, et on moslem ning mai keskpaigast juuni keskpaigani kestab ramadaan. Sel ajal ta paastub, tohib süüa vaid pärast kella 22 õhtul. Mees leidis, et ramadaani ajal ei jaksaks ta töötada vangla määratud ajavahemikul kell 20.30 kuni 21.55.

Töötamine kahjustaks mehe arvates tema tervist ja kurnaks organismi: õhtuse koristamise ajaks oleks tal viimasest einest möödunud peaaegu 24 tundi.

Vangla lükkas mehe soovid tagasi, leides, et rama­daan ei takista töötamist. Aga tuneeslane pöördus kohtusse. Ta nõudis töölepingu lõpetamist või peatamist, riigilt tasuta õigusabi, riigilõivu tasumisest vabastamist ning dokumentide tõlget eesti keelest inglise keelde.

Tartu halduskohus leidis, et mehe usutalituste järgimine ja samas vanglareeglitele allumine ei ole vastuolus. Usulised veendumused ei õigusta vanglas töö tegemisest keeldumist.

Aga mõrvar kaebas edasi. Ta väitis, et kui ta keeldub tööst, siis teda karistatakse, pistetakse „ilma asjata“ kartserisse ja rikutakse seeläbi ennetähtaegse vabanemise võimalused. Tallinna ringkonnakohus nõustus maakohtuga: mehel tuleb koristada.

Suvel 2013 tappis pohmellis Jebnouni Tallinnas kaheksa noahoobiga oma abikaasa, kolme lapse ema Raili. Mees mõisteti 15 aastaks vangi.