PEAVAD ARUSAAMATUID ISTUNGEID: Lisaks protokollitud koosolekutele peavad majanduskomisjoni liikmed ka varjatud istungeid. Madis Veltman

Riigikogu kodu- ja töökorra seadus käsib protokollida komisjoni istungi käigu ning otsuste ja seisukohtade kujunemise. Need protokollid on avalikud.

Hiljuti avalikustas sots ­Jaanus Marrandi, et majanduskomisjonis on peale ametliku koosoleku kasutusel teinegi töövorm.

See seisneb selles, et mingit seaduseelnõu ette valmistav töögrupp peab eraldi koosoleku. Marrandi sõnul osalevad sellistel aruteludel „ka erinevate huvigruppide esindajad“. Samuti võivad sinna tulla asjast huvitatud komisjoni liikmed. Kuna tegemist on töögrupi koosolekuga, siis seal räägitud juttu ei protokollita ega avalikustata.

„Salakoosolekute“ pidamine tuli päevavalgele seoses vedelkütuse seaduse muutmisel toimunud lobitöö uurimisega. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tuvastas, et oluline arutelu vedelkütusest toimus tänavu 18. jaanuaril.

Tegemist oli majanduskomisjoni töörühma nõupidamisega, mida „ei jäädvustatud kirjalikult ega muul taas esitamist võimaldaval viisil“. Mis koosolekul toimus, jääb seal osalenud kütuseliidu ja käputäie poliitikute teada.