Ilmar Saabas

Kehtiv seadus nõuab riigisekretärilt juriidilist kõrgharidust. Rahandusministeeriumi seadusemuudatus nägi ette haridusnõude kaotamist. Uuele riigisekretärile piisanuks tavalisest keskharidusest, vastav nõue tuleneb avaliku teenistuse seadusest.

Isamaa juhtimisel viskas riigikogu põhiseaduskomisjon rahandusministeeriumi ettepaneku eelnõust välja.

Veelgi kaugemale tahtis minna isamaalane Mart Nutt. Ta soovitas nõuda uuelt riigisekretärilt vähemalt magistrikraadi, „sest bakalaureusekraadi ei saa käsitleda kõrgharidusena“.