Rein Lang Foto: Rauno Volmar

Lang soovitas lubada autot juhtida kergelt napsusena


Minister Rein Langi (Reformierakond) ajal tegi justiitsministeerium ettepaneku lubada juhtida Eestis sõidukeid ka siis, kui juhil leidub veres kuni 0,5 promilli alkoholi. Ministeerium põhjendas seda vajadusega ühtlustada alkoholi tarvitamise piirmäärasid teiste Euroopa Liidu riikidega (paljudes neist on väike kilk peas lubatud) ja Riigikohtu otsusega, mille kohaselt „ei loeta 0,5 promilli alkoholi veres mitte joobeks, vaid alkoholi tarvitamise tunnuseks, millel pole mingit seost isiku füüsilise seisundiga, mis oleks takistuseks auto juhtimisele“.

Lang rõhutas toona, et probleem on raskes joobes tüüpidega. Risk sattuda liiklusõnnetusse, kui veres on alkoholi üle 1,5 promilli, on võrreldes kaine juhiga 300 korda suurem. Ta toonitas, et „kui vend on roolis enam kui kahe promilliga, siis peab järgnema kriminaalasi, mitte mingi trahvide solgutamine“.

Zandi-Lusti kohtuasi pooldus


Iraj Zandi kohtulahing oma au ja väärikuse nimel „Kuuuurija“ saate juhi Katrin ­Lusti ja saadet näidanud telejaamaga TV3 jätkub. Kohtunik eraldas osa nõudeid eraldi menetlusse, mistõttu on nüüd tegemist kahe eraldi kohtuasjaga. Osapooled ootavad, millal pannakse paika uute istungite ajad.

Eesti heliloojad ei suuda Estonia väärilist ooperit kirjutada?


8. jaanuaril lõppes Rahvusooper Estonia mullu suvel väljakuulutatud algupärase eesti ooperi ideekavandite konkurss. 1. novembriks laekus 16 kavandit 13 heliloojalt, kuid Estoniale sobivat nende seast ei leitud ja konkursi võitja jäi välja kuulutamata. Kas tõesti polnud 16 konkursitöö seas ühtki, mille kallal vähemasti veel tööd teha ja mida edasi arendada?

Eelmise konkursi võitis 2014. aastal Rasmus Puur ooperiga „Pilvede värvid“, mis on siiani rahvusooperi mängukavas.