Foto: Madis Veltman

Rahandusministeerium salastas rahandusminister Martin Helme (pildil) kirja riigikogu esimehele Henn Põlluaasale. Kirjas teatas Helme, et tal pole infot Eesti ja Läti väidetavast kokkuleppest alkoholiaktsiisi osas. Kokkuleppe olemasolu väitis Läti peaminister Arturs Kariņš.

Helme kiri salastati viieks aastaks, kuna juba väljasaadetud kirja näol olevat tegemist ministri kirja kavandiga.

Riigikogu salastas korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Katri Raiki kirjad haigekassa juhile Rain Laanele ja terviseameti peadirektorile Merike Jürilole.

Kirjades palus Raik kontrollida riigikogu liikme Viktor Vassiljevi õendusäri. Tulusa bisnisega on seotud Vassiljevi abikaasa Jelena Tomasova, kes on terviseameti peadirektori asetäitja.

Raigi kiri salastati samuti viieks aastaks, kuna see sisaldavat infot turvasüsteemide, turvaorganisatsiooni või turvameetmete kirjelduse kohta.

Valitsuse koalitsioonileping näeb ette suurendada läbipaistvust ning kärpida teabele juurdepääsupiirangute seadmise aluseid.