KAITSEÜLIKONDADES MEEDIKUD TÖÖHOOS: See pilt on tehtud õnneks mitte Eestis, vaid koroonapuhangu käes vaevlevas Põhja-Itaalias. Fotol on patsientide toimetamine ühest haiglast teise. Foto: Scanpix /PA Images /Massimo Alberic

Mullu oktoobris avaldasid Johns Hopkinsi tervisejulgeoleku instituut ja The Economist Intelligence Unit mahuka uurimuse, mis analüüsib 195 maailma riigi valmisolekut toime tulla hädaolukordadega tervishoius. Eelkõige nakkushaigustega, mis võivad kujuneda rahvusvahelisteks epideemiateks ja pandeemiateks.

Uuring analüüsib muuhulgas riikide võimekust patogeenide vallapääsemist ennetada, epideemiat varakult ära tunda ja sellele reageerida, tervishoiusüsteemi valmisolekut haigeid ravida ja samal ajal meedikuid haigestumise eest kaitsta ning riikide üldist riskikeskkonda.

Iga kategooriat hinnati eraldi saja palli skaalal ning lõpuks anti igale riigile koondhinne.

Uuringust selgub, et Eesti valmisolek epideemiateks on veidi üle keskmise: Eesti koondhinne kõigi kategooriate peale kokku on 57 palli sajast.

Avalehele
186 Kommentaari
Loe veel: