Reigo Teervalt

Kõik ülejäänud vangid kannaksid oma karistust väljaspool vanglat: kodus, ravil, ühiskonna heaks töötades või avavanglas. Nende hulka kuuluksid ka vargad ja roolijoodikud. Kui hetkel tuleb Eestis 100 000 elaniku kohta 202 vangi, siis edaspidi oleks neid ainult 100.

Nii näeb Eesti tulevikku justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa) alluvate juhtimisel kokku kirjutatud kriminaalpoliitika põhialuste eelnõu.