Foto: Ilmar Saabas

SAPTKi kahtlustab, et sotsiaalministeerium rikkus seadust, kui eraldas mullu raha Eesti LGBT Ühingule (tegeleb lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ning muu seksuaal- ja sooidentiteediga inimestega), Eesti Inimõiguste Keskusele (nende fookuses on võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõigused) ja MTÜle Oma Tuba (feministlik kultuuriühendus).

Jaanuari alguses Toompeale saadetud pikas ja põhjalikus kirjas juhivad vandeadvokaadid Aivar Pilv ja Ilmar-Erik Aavakivi ministrite tähelepanu mitmele kahtlasele asjaolule. Näiteks ütleb riigieelarve seadus, et mängupõrgutest laekuvat raha saavad pered, vanurid, puuetega inimesed, hasartmängusõltusega inimesed või neid toetavad asutused. Kõnealused kolm ühingut ei ole aga nendega seotud. „MTÜ Oma Tuba ja SA Eesti Inimõiguste Keskus ei ole oma taotlustes-projektikirjeldustes isegi kasutanud sõna pere või perekond,“ mainivad advokaadid.

Samuti pole ühingud seotud meditsiini- ega hoolekandeteenuse osutamisega.

“Siin ei ole enam küsimus selles, kas homo- ja sooideoloogiat ning radikaalset feminismi propageerivate ühingute riiklik rahastamine on kellegi arvates hea mõte või mitte. Küsimus on selles, et sadu tuhandeid eurosid maksumaksjate raha jagatakse ideoloogilistele ühingutele otseselt ilma seadusliku aluseta. Võiksime ju nõustuda, et niisugune asi on lubamatu, sõltumata sellest, millist ideoloogilist programmi nõnda toetatakse ja edendatakse,” selgitas Ekspressile SAPTKi eestvedaja Varro Vooglaid.

Praeguse kolmikvalitsuse liikmetest on kõige jõulisemalt väljendanud vastuseisu homode, lesbide ja teise vähemuste poputamisele EKRE juhid eesotsas siseminister Mart Helmega.