Arno Saar

Siilatsi firma Fonamis peab Hiiumaal Salinõmmel Paadi talu puhkemaja. Firma tegevusaruandes seisab vaid üks lause: „Investeerisime tallu, niidame heina ja pakume majutusteenust.“

Fonamis valmistas ja serveeris veel 2016. aastal ulukilihast burgereid. Siis aga leidis Hiiumaa Veterinaarkeskus, et see tegevus pole seadustega kooskõlas. Metssigadel esineb ravimatu keeritsusstõbi (trihhinelloos). Selleks, et inimesed liha süües ei nakatuks (keeritsusstõbi võib lõppeda surmaga), tuleb kütitud sigu nahastada tegevusloaga tapamajas ja uurida spetsiaalses laboris. Hiiumaal aga sellist tapamaja ega laborit ei ole.

Siilats vaidles vastu, olles kindel, et põllumajandusministri määrus siiski lubab metsssealiha uurida mikroskoobiga Hiiumaal, kasutades „trihhinelloskoopilist meetodit“. Õigus jäi lõpuks ametnikele. Riigikohus märkis, et nimetatud meetodit sai kasutada ainult erandjuhtudel ja kuni 2009. aastani.