Riigikohus ei võtnud 18. jaanuaril teist korda seisukohta küsimuses, kas riigi peaprokuröril Lavly Perlingul võis olla Tallinna Sadama kriminaalasjas huvide konflikt, mis välistaks oluliste jälitustõendite kasutamise.

Advokaat Elmer Muna arvates poleks Perling tohtinud kasutada kriminaalasja alustamisel kapo poolt koostatud teabehanke kokkuvõtet. Teabehanke käigus jälgiti salaja sadama juhte.

Kaitse väitel juhtis peaprokuröri mees Martin Perling kapos korruptsiooniuurimisi, mis tekitas abikaasade töös otsese huvide konflikti.

Riigikohus loobus advokaat Muna etteheite käsitlemisest, sest teabehanke lubatavust tõendina saab hinnata kriminaalasja sisulise arutamise käigus maakohtus. Sadama kohtuasjas pole istungite kuupäevi veel määratud.

Mullu tegi riigikohus sama otsuse advokaat Erik Kergandbergi sarnase taotluse suhtes. Kergandberg kaitseb sadama asjas suure altkäemaksu andmises süüdistatavat ärimees Tõnis Pohlat.