Konkureerivad põlevkiviõlitootjad Viru Keemia Grupp ja Kiviõli keemiatööstus (Alexela) juba saavad Euroopa Liidu poolt nn süsinikulekke ohuga sektoritele võimaldatavaid tasuta CO2 kvoote, Eesti Energia aga veel mitte.

Eesti Energia PR-juht Kaarel Kuusk ütles, et „kvootide taotlemist mõjutas ennekõike õlitehaste häälestamine ja töökindluse saavutamine. Kavatseme taotleda kvoote ka varasemate aastate eest. Seda võimalust näeb taotluse protsess ette.“