Komisjon avastas EKRE rahaasju kontrollides ridamisi erakonnaseaduse ja raamatupidamisseaduse rikkumisi.

EKRE pole täitnud ka auditeerimiskohustust, mis kehtib kõigile riigitoetust saavatele parteidele.

« Avalehele 1 Kommentaari