Erinevus puudutub partei poolt 2014–2016 majandusaasta aruannetes ning järelevalvekomisjonile kvartaliaruannetes avaldatud aastakulude erinevust.

2014. aastal oli erinevus 12 458 eurot, 2015. aastal 24 345 eurot ja 2016. aastal 11 840 eurot. Kolme aasta kokkuvõttes aga võrdub majandusaasta aruannetes avaldatud kulude kogusumma enam-vähem komisjonile deklareeritud kuludega, erinevus on vaid 47 eurot.

Järelevalvekomisjoni esimehe Ardo Ojasalu hinnangul näitab see, et emb-kumb EKRE aruannetest on vigane – kas majandusaasta aruanded või siis komisjonile esitatud info.