Hendrik Osula

Ettepaneku kohaselt pidi uus keeld aitama vältida tööotsijate diskrimineerimist nende päritolu põhjal.

Samuti oleks keelatud otsingud rahvuse, rassi, usu, puude, seksuaalse sättumuse, raseduse, sünnitamise, lapsevanem olemise jne alusel.

Enamasti selliseid tunnuseid Eesti töövahendusportaalidest ei leia, kuid töötajat saab otsida soo, vanuse ja emakeele alusel.

« Avalehele 46 Kommentaari