Riigikogu hakkab arutama isikuandmete kaitse seaduse eelnõu uut versiooni (679 SE), mis annaks ajakirjandusele varasemast variandist suuremad õigused.

Eelnõu lubab meedial avalikustada isikuandmeid ilma inimeste nõusolekuta, kui selleks on avalik huvi.

Avalikustamine peab olema kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega ega tohi inimese õigusi ülemäära kahjustada.

Justiitsministeeriumis koostatud eelnõu eelmine variant (616 SE) lubas avalikustada isikuandmeid ilma nõusolekuta vaid ülekaaluka avaliku huvi puhul. Selline kitsendus on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, mis kaitseb sõna- ja ajakirjandusvabadust.

Justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa) võttis pärast ajakirjanduse proteste algse eelnõu juunis riigikogust tagasi. Ka parlamendierakonnad loobusid meediavabadust piirava eelnõu toetamisest.

Uuendatud eelnõu käsitleb meediana nii ajalehti, raadiot ja televisiooni kui ka blogisid, netifoorumeid ja suhtlusvõrgustikke.