Kehtiv seadustik lubab kohtul vahistada kuritegudes kahtlustatavaid inimesi kuni kuueks kuuks. Alates 1. septembrist lüheneb teise astme kuritegude, eeskätt varguste puhul vahistamine neljale kuule. Alaealisi aga tohib sõltumata kuritegudest edaspidi hoida vahi all ainult kaks kuud.

Seega peab politsei laskma 1. septembril lahti kõik kahtlusalused, kes on sõltuvalt oma vanusest 2–4 kuud vahi all viibinud, aga keda pole jõutud veel kohtu alla anda.

« Avalehele 0 Kommentaari