Justiitsministeeriumis välja mõeldud plaan näeb ette õigusemõistmise ja kurjategijate kohta avalikustatava info olulist vähendamist ja eesti rahvale kättesaamatuks muutmist. Näiteks tahetakse tõsta karistusregistri päringu hinda 4 eurolt 10 eurole, et kodanikud liiga palju kurjategijate tausta ei uuriks. Samuti on kavas kaotada kurjategijate nimed avalikest kohtuotsustest, et keegi ei saaks teada roimarite, varaste, korruptantide ja muidu kaabakate nimesid. Erakonnad pole seni välja öelnud, mida nad kriminaalide ja kuritegude varjamise ideest arvavad.