LOE KA: Peretülis murdis naine pikad küüned. Asi jõuab riigikohtusse

Menetlus kestis seitse kuud, kohtukulud (ligi 2000 eurot) korvas riik.

Mees mõisteti õigeks nii esimeses kui ka teises kohtuastmes.

Tallinna ringkonnakohtunik Julia Katškovskaja tõi küüntemurdmise lugu käsitledes iroonilisi paralleele kõrgustesse sätitud soengu segiajamisega.

Vandeadvokaat Andres Simsoni arvates pingutab politsei perevägivallajuhtumite kriminaliseerimisega üle.

Prokurör Gardi Anderson teatas algul, et kannatanu soovib viia asja edasi riigikohtusse. Vajaliku aja möödudes seda siiski ei tehtud ja otsus on jõustunud.

„Vigastuste iseloom ja toimepanemise asjaolud teevad sellest kriminaalasjana piiripealse juhtumi, kuid kriminaalõiguse piiride defineerimine ei peaks jääma prokuratuuri,“ ütleb Anderson nüüd. „Seetõttu oli õige minna kogutud tõenditega kohtusse ja paluda hinnangut. Kaks kohtuastet andsid juhtumile ammendava hinnangu. Seega puudus edasisel vaidlusel mõte.“