Tartu Maarja kiriku sihtasutuse nõukogu esimees, Tartu linnapea Urmas Klaas ja koguduse juhataja Lea Saar esitasid valitsusele ja peaminister Jüri Rattale taotluse saada raha kiriku taastamiseks. Nad palusid eraldada järgmise aasta riigieelarvest 4,19 miljonit eurot või seitsme aasta jooksul 550 000 eurot aastas ning kaheksandal aastal 340 000 eurot.

„Koguduse jaoks ei ole küsimus vaid oma kodukirikus. Tartu Maarja kirikut on nimetatud laulupidude hälliks – laulupeokirikuks,“ teatasid Klaas ja Saar.

Maarja kirik põles maha juulis 1941 Punaarmee süütemürsust. Pärast sõda sai kirik juurdeehituse ning aastail 1961-2009 kasutas Eesti põllumajanduse akadeemia hoonet võimlana.