1. Eestis on tööjõupuudus, sest noored ei õpi tööstuse, puidu ja metsanduse erialasid.

2. Kõiges on süüdi kohustusliku matemaatika riigieksami kaotamine, mistõttu noored õpivad ülikoolis haldusjuhtimist ja juurat.

3. Tasuta kõrgharidus ja õppekavade rohkus on viinud selleni, et ettevõtja peab endale ise koolitama töötajaid, sest ülikoolidest neid ei tule.

4. Tasuta hariduse saanud noored ei leia Eestis erialast tööd ja lähevad välismaale tegema odavat lihttööd, mida nad kodumaal pole nõus tegema.

5. Ka Eesti vajab inimesi, kes teevad odavat tööd.

6. Välismaalaste sisserände piirarv tuleks kaotada!