Usbeki väitel põgenes ta kodumaalt märtsis 2015 rassilise tagakiusamise tõttu Kasahstani. Sealt põgenes ta juulis 2015 Venemaale, kust pages omakorda oktoobris 2015 Eestisse.

Eestis nõudis usbekk varjupaika, kuid politsei lükkas soovi tagasi. Tänavu mais keeldus varjupaiga andmisest ka Tallinna ringkonnakohus.

Usbeki väitel sooritasid politseinikud varjupaigataotluse rahuldamisest keeldumisega tema suhtes hulga kuritegusid, nagu ohtu asetamine, isikuvabadust piiravasse riiki toimetamine, võrdõiguslikkuse rikkumine ja piinamine.

Eriti häiris usbekki tõsiasi, et Eesti on andnud varjupaika Albaaniast, Venemaalt ja Gruusiast pärit perekondadele, ent mitte talle. Sellega olevat teda diskrimineeritud rassi, vanuse ja rahvuse järgi.

Riigiprokuratuuri abiprokurör Triinu Olev tutvus usbeki kaebusega ja jõudis seisukohale, et politsei pole kuritegusid sooritanud.