2005. aasta kohalikel valimistel andis oma hääle internetis 1455 üle 55aastast.

Tänavu kasutas seda võimalust juba 51 229 selles eas inimest. Neist 8582 olid seejuures 75aastased ja vanemad.

Seega on kaheteistkümne aasta jooksul kasvanud e-hääletamine üle 55aastaste seas rohkem kui 35 korda.

Ka nooremates vanuserühmades on e-hääletajate arv kordades suurenenud, kuid kasv jääb vanematest inimestest maha. See selgub riigi valimisteenistuse avaldatud andmetest.