Oa tänava alajaam Hendrik Osula

Minus lõi lõkkele vana vimm Eesti Energia ja tema tütarfirma Elektrilevi vastu, kelle tehnorajatised on jalus paljudel kruntidel. Ja mille eest makstav talumistasu on avalik irvitamine.

Minu Hiiumaa kodus paikneb kesk õuemuru Elektrilevi alajaam. Esitasin korra talumistasu taotluse. Maksti 90 senti! Mullu sain Elektrilevilt kirja, et 1. jaanuarist 2018 lisandub mu arvele kuutasu 3,84 eurot, kui tarbimine 2017. aastal on alla 250 kWh. Elektrilevi põhjendab kuutasu sellega, et kõik võrguühenduse kasutajad panustavad elektrivõrgu ülalhoidmisesse.

Olen juba aastaid panustanud sellega, et talun oma krundil alajaama. Talunud Elektrilevi autodest õuele jäänud sügavaid roopaid. Ühelt poolt ärgitatakse meid energiat säästvamalt tarbima, kuid oluliselt säästlikuma tarbimise eest karistatakse kuutasuga. Säärase nöörimise peale võiks kinnistu omanikel vähemasti olla õigus nõuda tehnorajatise ümberpaigutamist sinna, kus see omaniku elu ja silma ei häiriks.