Äsja mai meil külas käis.

Mai on lehekuu.

Riputas puud lehti täis.

Neid nüüd lappab tuul.

Suvel saabki veeritud

tuulel iga täht ja lõik.

Hoolsalt konspekteeritud.*

Sügiseks on loetud kõik.

………………………………………………………..

* Konspekteerimine on sisukokkuvõtte tegemine.
Joonistas Ilmar Trull.
Joonistas Ilmar Trull.