Avalikkuse eest varjatud
Eesti Ekspress kirjutab igas lehenumbris teemadel, mida keegi püüab kõigest hingest peita. Läbipaistva ja avatud ühiskonna kujundamine ning säilitamine on suur, aeglane ja pidev töö. Vastupanu, eiramine, eitamine, info peitmine, eksitamine, jultunud valetamine, ähvardused, rünnakud – selle kõigega puutuvad ajakirjanikud meie toimetuses pidevalt kokku. Aga loomulikult me ei jäta. Meie eesmärk on lihtne: et sulid, korruptandid, valetajad, vägivallatsejad, petised, eriti need, kes naudivad võimupositsiooni ja endast nõrgematele koha kätte näitamist, ei saaks mugavalt ja karistamatult tegutseda.
Tutvu artiklitega
Siin on pelgalt mõned näited, milliseid teemasid oleme käsitlenud