Saabumas on uus kooliaasta ja sestap pöördub perearsti vastuvõtule üha rohkem kutsekoolidesse astujaid, kes vajavad sisseastumiseks tervisetõendit. Tavaliselt nõutakse tervisetõendit, mis kinnitab või lükkab ümber noore sobivuse teatud elukutse õppimiseks. On ka koole, kes nõuavad väljavõtet tervisekaardist.

Eesti Perearstide Seltsi liige, perearst Karmen Joller ütleb, et selts soovib tähelepanu juhtida sellele, et perearst pole pädev väljastama tõendit, mis kinnitaks või lükkaks ümber inimese sobivuse teatud eriala jaoks. “Perearsti pädevuses ei ole erinevate erialadega kaasnevate riskide hindamine. Eesti Vabariigis saavad sellist sobivust hinnata vaid töötervishoiuarstid,” selgitab Joller.

Vastavalt andmekaitseseadusele kuulub terviseinfo delikaatsete isikuandmete alla ja ühelgi koolil ei ole õigust nõuda väljavõtet õpilase tervisekaardist. Kooliõde saab vajadusel alaealiste laste perioodilise tervisekontrolli kohta käiva info digiloost. Kui õpilase perearst või eelmine kooliõde ei ole digilukku vajalikke läbivaatuse andmeid sisestanud, võib tal paluda seda teha.

Juhul kui ametikooli astujal esineb õppimist mõjutavaid tervisehäireid, peab sellest kooli teavitama õpilane ise (alaealiste puhul lapsevanem või eestkostja).

Ülikoolid tervisetõendeid ei nõua, ometigi õpetatakse ka ülikoolides väga vastutusrikastele erialadele tööle minevaid inimesi.

Seetõttu ei pea Jolleri sõnul Eesti Perearstide Selts vajalikuks asjatute tõendite nõudmisest tulenevat õpilaste jooksutamist ja ei väljasta vastavaid tõendeid.

Allikas: www.perearstiselts.ee

Haridusasutuste veebilehtede ühtlustamiseks arendavad haridus- ja teadusministeerium ning hariduse infotehnoloogia sihtasutus (HITSA) ühtsel sisuhaldustarkvaral ja halduspõhimõtetel tuginevat veebiplatvormi ja majutusteenust.

„Ühtse platvormi kasutamine lihtsustab kasutajatele koolide kodulehtedelt info leidmist, sest uuel platvormil loodavad kodulehed on sarnase ülesehituse ja infoarhitektuuriga. Samas saab iga asutus kasutada kodulehe isikupärastamiseks oma kujundust ja domeeni,” ütleb HITSA infosüsteemide arenduskeskuse juht Pirgit Kahro.

Veebilehtede platvorm valmib 2017. aasta lõpuks, haridusasutustel on võimalus seda kasutama hakata 2018. aasta I kvartalist.

Haridusasutuste veebilehtede ühtse platvormi loomise, juurutamise ja hoolduse riigihanke võitis AS Andmevara. Platvormi loomise ja juurutamise töid teostab AS Andmevara koostöös Trinidad Wisemaniga. Loodav veebiplatvorm põhineb Drupal CMS tarkvaral.

Allikas: www.koolielu.ee

Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsuvad õpetajaid ja noorsootöötajaid osalema koolitusel „Õpilaste mäng „Väärtuste avastajad” ning selle laiendus pagulustemaatika käsitlemiseks koolitunnis”. Koolitusel õpitakse kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad” ja 2016. aastal juurde loodud 12 rände- ja pagulustemaatilist lisasituatsiooni.

Koolitus toimub: 23.–24. augustil 2017 Pärnus Maarja-Magdaleena Gildis ja 28.–29. augustil Rakveres Wesenberghi hotelli konverentsisaalis. Koolitus on tasuta.

Allikas: www.koolielu.ee