Seksija ülesanne oli linnuvabrikus eristada äsja koorunud kana- ja kuketibusid. Munemise perspektiivita isatibud lendasid sama kätt suurde tünni, kus nad pealetulevate saatusekaaslaste raskuse all aeglaselt lämbusid. Ja nii terve päev ja päevast päeva. „Total losers,“ võiks kuketibude saatust resümeerida paljude eestlaste lemmiku, USA uue presidendi Donald J. Trumpi üht lemmikväljendit laenates.

Tänapäeval on asjad muutunud tsiviliseeritumaks – nüüd kasutavad kanakasvandused kuketibudest vabanemiseks purusteid.