Erilisi registreerimisnumbreid sõidukitele saab tellida ei kuskilt mujalt kui maanteeametist ning registreerimismärgi formaate on seejuures kaks. Esiteks on olemas eritellimusel valmistatav registreerimismärk, näiteks “AUTO1” ning lisaks on olemas üksikkorras tellitav üldkasutatav registreerimismärk, näiteks “999AAA”, mille puhul on registreerimisnumber üldkasutatavas formaadis, aga klient tellib spetsiaalse tähtede ja numbrite kombinatsiooni vastavalt oma soovile.

Eritellimusel registreerimismärki on võimalik tellida ainult autole (999AAA). Üksikkorras tellitavat üldkasutatavat registreerimismärki on võimalik tellida ka vähendatud mõõtmetega (99AAA), vanasõidukile (A999), võistlussõidukile (AA9999), mootorrattale (99AA ja AA99), traktorile (9999AA) ja autohaagisele (autoga samasugune).

Eritellimusel valmistataval registreerimismärgil on suurim lubatud tähtede ja numbrite arv 9, kusjuures vähemalt üks sümbolitest peab olema number ja asuma tähe või tähtede järel. Numbrite ja tähtede kombinatsiooni asetus ei tohi olla vahelduv, vaid peab olema järjestikune.

Kes saab tellida eritellimusel valmistatavat numbrimärki?

Eritellimusel valmistatavat numbrimärki saab tellida sõiduki omanik, sõiduki kasutaja ja e-teeninduses toimingu tegemiseks volitatud isik ning eritellimusel valmistatava märgi väljastamise võimalikkuse otsustab maanteeamet. Eritellimusel valmistatava numbrimärgi tellimisel tuleb tasuda ka riigilõiv, mille kohta saab rohkem infot maanteeameti kodulehelt.

Sisestage soovitud numbrimärk.
Kui märk on vaba ja saadaval, kuvatakse teile sellekohane teave. Kui märki tellida ei saa, kuvatakse samuti vastav teave.
Valige, millisest teenindusbüroost soovite numbrimärgi kätte saada.
Oodake maanteeameti otsust numbrimärgi sobivuse kohta.
Kui otsus on positiivne, tasuge riigilõiv pangalinke kasutades.
Kui märk on teenindusbüroosse jõudnud, saate sellekohase teate ning saate märgile järele minna.

Allikas: maanteeamet

Allikad: maanteeamet, www.mkm.ee “20 avaliku sektori e-teenuse detailanalüüs ja kontseptsiooni väljatöötamine”, Trinidad, PwC