Nagu Aafrikast saabunud kirjade puhul tavaline, jagatakse taas laiali varandust: preili Mannik (kelle nimi erineb vaid kahe täpi ja ühe kirjavea jagu Eesti ID-kaardi näidiseksemplarile kirjutatu omast)