Viimase aasta jooksul on keskkonnaamet pidanud kohtus kaitsma viit lammutamisotsust, kolmel korral jäi ameti ettekirjutus jõusse, kaks kohtuvaidlust on veel pooleli. Üks neist Kirsme oma.