Neile ja veel hulgale küsimusele tuli noortel vastuseid leida.