Venelaste klaperjaht Saksamaal

Meenutada tulnuks venelaste endi käitumist. Teise maailmasõja lõppedes alustasid venelased jahti Saksamaal ja mujal asuvaile põgenikele, keda nimetati „kodumaa reeturiteks“. Need olid Saksa poolel võidelnud ja sakslastega koostööd teinud isikud, aga ka sajad tuhanded tsiviilisikud, keda Moskva pidas „omadeks“.