Eesti karistusseadustiku järgi – paragrahv 90 – tähendab genotsiid rahvusliku, etnilise, rassilise, usulise, okupatsioonirežiimile vastupanu osutava või muu sotsiaalse grupi liikme tapmist, piinamist, talle tervisekahjustuse tekitamist, sellises grupis laste sündi takistavate sunnimeetmete rakendamist või sealt laste vägivaldse äravõtmist eesmärgiga hävitada grupp täielikult või osaliselt, samuti grupi liikmete asetamist elamistingimustesse, mis on põhjustanud grupi osalise või täieliku hävimise ohu.

Jaga
Kommentaarid