Minu eesmärk asutuse juhina on viia Eestis pikka aega varjusurmas olnud valdkond maailma tasemele, milleks tuleb paari aastaga teha ära sama töö, milleks teistel riikidel on kulunud kümmekond aastat. Kahe aastaga oleme välja arendanud uue infrastruktuuri, viinud läbi ülemineku uuele domeenikorrale, korrastanud domeeniregistri, täpitähtedega domeenide käibele toomisega katnud kogu eesti tähestiku ning käivitanud intellektuaalomandi valdajate kaitseks domeenivaidluste komisjoni.

Tulemus on, et Eesti on jõudnud domeenide arvult per capita järele Soomele ja võetud Euroopa domeeniorganisatsioonide ühenduse CENTR liikmeks.  Järgmisena viime lõpule re-delegeerimise ICANN-s. Teine oluline teema on küberjulgeoleku ja sellega seoses kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kindlustamine ning DNSSec kasutuselevõtt.

Mis puudutab minu isikuga seotud väiteid, siis nõustun, et eesmärkide saavutamiseks on tulnud tegutseda jõuliselt ja edasiliikumiseks teha kompromisse, milles kõigi huvid ei ole 100% rahuldatud. Asutuse dokumentide lekitamine näitab, et leidub neid, kelle huvides on seatud eesmärkidele ja käivitatud protsessidele vastu töötada.

Avalik kommentaar pärast artikli ilmumist:

Ekslik on artiklis esitatud väide, nagu Eesti Interneti SA-l oleks käimas kolm kohtuvaidlust Andmekaitse Inspektsiooniga. Eesti Interneti SA-l ei ole ei inspektsiooni ega kellegi teisega käimas mitte ühtegi kohtuvaidlust. (Algatatud on kolm vaidemenetlust — EE)

Samuti on ekslik väide lähetuste sihtkohtades kauem viibimisega kohta ja Eesti Ekspressile esitati erinevate ürituste kestvuse kohta täielikud andmed. Kõigilt lähetustelt on naastud esimesel võimalusel pärast kogu programmi lõppu ja sõltuvalt lennuvõimalustest.

Soetatud generaator on asutuse kontori varutoide tagamaks asutuse töö elektrikatkestuste korral. Toidet ei ole võimalik tagada UPS-dega, UPS tagab vaid valitud hulga arvutustehnika töö võrgukatkestuse ajal generaatori toitele ümber lülitamise ajal. Kõigi küsitavatena esitatud kulude kohta on olemas selgitused, kasvõi näiteks „Eesti helisalvestised 1939” CD-de soetamine, mis oli asutuse kingitus Endel Lippmaa 80 juubeliks. Juhatuse liikme leping näeb osana motivatsioonipaketist ette ka enesetäiendamisega seotud kulude katmise.

Seoses tasu langetamisega on jäetud märkimata Ekspressile esitatud väide, et domeeni tasu on seotud nimede arvuga registris. Samuti, et eraisikutel on .ee lõpulisi domeene võimalik registreerida ka tasuta eesti.ee ja era.ee lahendusi kasutades.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid