Juri Lotmani 1992. aastal kirjutatud artikli taastrükk toimis 2007. aasta mais sama rahustavalt: “Kõige tähtsam on: et hirmust vabaneda, tuleb sellele vastu minna. Väga sageli tunneme hirmu ennatlikult, näeme kõike palju hullemana, kui see tegelikult on, ja – kaotame meelekindluse. Maksab vaid hirmule otsa vaadata, kui selgub, et ta ei olegi nii hirmus.” Kui jälgida Juri Lotmani loogikat kogu valimiku kontekstis, siis selgub, et hirm ja sellega seostuv sallimatus ja agressiivsus nõuab rahulikku analüüsi. Ajalooliselt näitab Juri Lotman seda Lomonossovi kaudu, kes püüab hirmu tagajärgede ületamise nimel maailma mõistuspärasena kujutada ja muidugi lihtsustamise hinnaga. Mõistusliku analüüsi teiseks pooluseks oleks mõistuse uinumine ja sellest sündivate koletiste meelevalda jäämine.

Mihhail Lotmani “Märulisemiootika” demonstreerib hästi Juri Lotmani ajalooliste analüüside kasulikkust ja teraapilist vajalikkust. universaalsete käitumismehhanismide tundmaõppimine ajaloo ning eriti võõra ajaloo näitel on tihti lihtsam kui samade nähtuste mõtestamine oma kultuuri dramaatilises kaasajas. Kui Mihhail Lotman analüüsis edukalt aprillisündmuste vene aspekti, siis Juri Lotmani raamat võiks meid lähendada nende sündmuste universaalsele mõistmisele. Tema lähenemine oleks võrreldav juba 1956. aastal ilmunud konfliktisotsioloogia klassiku Lewis Alfred Coseri raamatu “Sotsiaalse konflikti funktsioonid” paatosega. Nimelt väitis Coser, et kaitsemehhanismid konfliktide vastu peituvad sotsiaalses struktuuris ja nende aluseks on konflikti institutsionaliseerimine ja sallivus tema olemasolu suhtes. Seega peaks ühiskond õppima oma (ajaloolise) konfliktiga elama ja hirmust vabanema, et ühiskonna lõhustamise asemel rahulikult alternatiivseid strateegiaid luua. Ja selle universaalse aspekti kaudu tuleb ehk lõpuks kogu oma komplitseerituses esile ka eesti aspekt.

Koostaja Mihhail Lotman ja autor Juri Lotman on selle raamatu puhul võrdselt tähtsad. Teos täidab meie kultuuriruumis olulist funktsiooni, osutades hirmu, tema põhjuste ja tagajärgede ajaloolisele universaalsusele ja meelerahu ning väärikuse säilitamise vajadusele.

Mihhail Lotmani saatesõna tõstatab ka ühe olulise teadusliku probleemi, mis puudutab igasuguseid teaduslikke koolkondi ja üksikteadlasi, antud juhul Juri Lotmanit. Teadlase arengut jälgides või periodiseerides on Mihhail Lotmani arvates võimalik lähtuda kahest loogikast. Esimese aluseks on objektiivsete, väliste andmete analüüs, teise alused on aga sisemised ja subjektiivsed. Leheküljelt 143 leiab lugeja lause: “Sisemine arengupilt aga räägib millestki muust.”

Lotmanoloogias on juba terve hulk käsitlusi, mille autorid omistavad Lotmanile mõtteavaldusi või väärtushoiakuid, neile mingit tuge üllitatud tekstides või arhiivimaterjalides otsimata.

Muidugi on see probleem üldisem ja tähistab vajadust hoida lahus memuaristika ja teaduslik argumentatsioon. Seega tõstatab raamat olulise probleemina suhtumise teadlase loomingusse ja tema teaduslikku kreedosse ehk siis teadlase teaduslikku biograafiasse.

Nii ajalooteraapiliselt kui teoreetiliselt ja teaduslooliselt on see raamat veel kaua dialoogivõimeline ja seega väärtsarja auga lõpetav väärtteos.

&n bsp;

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid