Oli ütlematagi selge, et idapiiriga külgnevate maa-alade tihedam lõimimine oli riikliku julgeoleku küsimus: üha tugevamaks ja agressiivsemaks muutuv Nõukogude Liit kasutas meie nõrkust ära. Nende kihutustöö siinse vene elanikkonna seas kandis vilja. See oli ka põhjus, miks 1930. aastate teisel poolel hakati vene vähemusele üha suuremat tähelepanu pöörama. 1939. aastal avati Eesti venelaste suunas suisa propaganda turmtuli. Tööd ohjas vast loodud Piirimaade Komitee käsikäes Riikliku Propaganda Talitusega.