Ma võiks iga sõidu võita.

Kui vastane ei oleks võitnud

ja must tuimalt mööda sõitnud,

siis ma oleks ise võitnud!

Aga eks sa katsu võita,

kui igaüks võib mööda sõita!