Suurejooneline liiklussõlm: Maastiku­arhitektuuri kogemiseks tasub Mäol auto kiirus maha võtta või lausa peatus teha. (Nordecon Infra AS)

Haljastuskonsultant Kadi Tuul vaatleb pretensioonika liiklussõlme teemaastiku rajamist.

Oktoobris avati pidulikult Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Mäo möödasõit. Haljastuse ja maastikukujunduse eelprojekt tehti 2007. aastal K&H poolt, autorid Heiki Kalberg, Toomas Põld ja Antti Pääsukene, konsultant Sulev Nurme.

Plussid: võimas maastik ...

Mäo suured mahud avaldavad igale liiklejale muljet. Eritasandiliseks ehitatud ristmikega teelõigu valmimine on omamoodi ajalooline sündmus, mis toob Kesk-Eesti muidu üsna lauskjate pinnavormidega maastikku harjumatult järsud tehislikud vormid, nagu veidi egiptuse püramiididega sarnanevad sillakoonused. Mäo möödasõit on esimene suurprojekt, mille projekteerimisse kaasati eelprojektist alates maastikuarhitektid.

... uhked plaanid ja ...

Lisaks haljastuse kavandamisele pakuti eelprojektis mitmeid ideid. Müratõkkeseinad olid vahelduvalt nii pinnasevallid, paekivist müürid kui ka puitplangud. Paide linna lähenemisest pidid märku andma tee äärde rajatud paekivist südamed.

Kõige suurejoonelisem pidi tulema sissesõit Paidesse, kuhu oli ajaloost inspireerituna kavandatud skulptuurigrupp “Neli kuningat”. Skulptuurid pidid meenutama 1343. aastal Paidesse orduga läbirääkimistele tulnud eestlaste vanemate mõrvamist, millele järgnes Jüriöö ülestõusu mahasurumine. Hiigelfiguurid olid üsna realistlikult välja joonistatud ning jäi mulje, et tegu on kunstilise liialdusega. Kuid hea vaadeldavusega asukoht on suurte skulptuuride jaoks ju ideaalne ja ega eelprojektis peagi välja käima midagi rohkemat kui idee!

... raskusi trotsivad haljastajad

Imetlusväärne on haljastusfirma leidlikkus nõlvade kindlustamisel. Majanduslikel kaalutlustel tehti nõlvad väga järsu kaldega, mis on aga erosioonialtid. Tekkinud vagusid tuleb mitme aasta jooksul lappida, enne kui taimestik korralikult juurdub.

Erosiooni tõkestamiseks paigaldati kookoskiust võrk, millesse tehti kas murukülv või istutati põõsad. Kattesse põõsaste istutamine oli raske töö, sest järsult nõlvalt, kus inimenegi hästi püsti ei püsi, veereb alla kõik, ka põõsaste kasvumuld.

Miinused: vähene professionaalsus ...

Vaatamata mõningatele puudustele oli eelprojekt siiski heaks lähtekohaks tööjooniste koostamisele. Paraku piirdus professionaalne töö amaastikuga eelprojektiga.

Ehitus-projekteerimise riigihanke võitnud ei suutnud korraliku tööprojekti tasemel maastikukujundusprojektiga hakkama saada, sest alltöövõtjaks osutus firma, kellel puudusid haljastuse rajamisel projekteerimiskogemused. Tähtajad surusid peale ja nii hakati haljastust rajama eelprojekti järgi, seda ehitusobjektil käigupealt korrigeerides.

... maastik ilma kunstita ja ...

Maastikukunst jäi vaeslapse ossa. Eelprojektis näidatud kohtadesse ei saanud paekivisüdameid ohutuse kaalutlustel panna ja nii asendati need haljastusfirma soovitusel punaselehistest põõsastest istutatud südamekujulise laiguga. “Neli kuningat” jäigi vaid paberile. Paide sissesõidu sümboliks on seal nüüd põõsastest “süda”, mis pool aastat raagus.

Haljastuses asendati arvatavasti materiaalsetel kaalutlustel üldse palju taimeliike.

... sobimatud kooslused

Juba eelprojektis polnud taimeliikide ja sortide valik kõige õnnestunum, näiteks oli kaht sõidusuunda eraldavale haljasribale ette nähtud hekk thunbergi kukerpuu punaselehisest sordist, mis koduaiaski kasvades on õrnake ja külmakahjustustega. Kuna detailset projekti ei tehtudki, siis nii jäigi.

Ka külvati hekipõõsaste alla muru. See tähendab: selle asemel, et tillukeste istikute rohtumist takistada, visati sinna heinaseemet! Kujunduses kasvualuse katteks ette nähtud koorepuru multšikihi paigaldamisele olid tee-ehitusega seotud inimesed kategooriliselt vastu, sest see võib tuulega edasi sõiduteele kanduda. Kuid umbrohtumise vastu saaks hekialuse katta ka spetsiaalse kanga või kruusaga, mis ei lendu.

Uued Paide tunnusmärgid: Põõsastest süda ja elektrikapp. (Kadi Tuul)